„Глаголицата и кирилицата низ призмата на богатото…

Во седмицата кога уште еднаш се одбележува…