Мартинката е симбол на месец март: Ова…

Денеска, на 1. Март се прави и…