Пратениците од бугарското Собрание одбија да направат…

Пратениците од бугарското Собрание од Привремената комисија…