“Збогум сиромаштијо”: Просечната нето плата во Македонија…

Просечната плата во месец ноември 2022 година…

Просечната плата е инструмент за прикривање на…

Просечната плата е инструмент за прикривање на…

Премиерот горд: На чекор сме до исполнување…

Владата на СДСМ е на чекор од…