Еве колкава глоба ќе платите доколку работите…

Државните инспектори за труд денеска се на…