Нов ценовен шоk: Пораст на цената на…

Пазарната Цена на ЦНГ (CNG – Compressed…