Вие со палење, ние со вето –…

Палењето на Центарот за култура „Иван Михаилов“…