Бесими: Стратегијата за пазарот на капитал ќе придонесе за натамошен развој на финансискиот пазар

t

Динaмизирање на пазарот на капитал во Македонија до ниво на просекот на ЕУ преку подигнување на нивото на пазарна капитализација, ликвидноста на пазарите на капитал, структурата на изворите на финансирање на проектите кај компаниите, структурата на инвестициските портфолија на индивидуалните инвеститори, како и финансиска едукација, се поставени цели со Стратегијата за развој на пазарот на капитал, што денеска беше усвоена од Советот за рaзвој на пазарот на капитал со кој претседава министерот за финансии Фатмир Бесими.

Покрај поттикнување на процесите за понатамошен развој на пазарот на капитал, целта на Стратегијата дополнително е преку современа регулација и проактивен надзор да поддржи одржлив развој на финансискиот систем за зголемување на придонесот кон забрзаниот раст на БДП и заштитата на корисниците на финансиските услуги.

Развојот на пазарот на капитал е значаен долгорочен економски фактор кој влијае на клучните економски движења. Во Република  Македонија досега за унапредување на пазарот на капитал се одвивале активности кои првенствено биле на иницијатива на одреден учесник на пазарот и за определена конкретна област. Разбирливо таквите активности даваат помал и краткотраен ефект, поради што подолго време се наметнуваше потребата од сеопфатен и меѓуинституционален пристап. Затоа преку инклузивен процес помеѓу сите учесници во Советот се пристапи кон изработка на Стратегија за развој на пазарот на капитал чија цел е да ги престави клучните полиња за развој, при што главниот фокус е ставен врз определување на можностите за проширување на понудата на долгорочни хартии од вредност и зголемување на побарувачката, пред сè од страна на поголемо учество на домаќинствата и домашните и странски институционални инвеститори, велат од Министерството за финансии.

Тоа ќе значи зголемување на можностите за финансирање на проекти на компаниите, но и поголема понуда на инструменти за домаќинствата и за домашни и странски институционални инвеститори. Поразвиен национален пазар на капитал дава на компаниите можност полесно и поуспешно да се справуваат со секоја нова ситуација, нема да зависат само од банкарското финансирање и ќе ја зајакнат својата меѓународна конкурентност. Исто така, ќе се зголеми и понудата за секторот домаќинства, кој има најмногу парични средства расположливи за инвестирање, а кои во моментов најмногу се пласирани во депозити. Опфатени се и можностите за странските инвеститори кои имаат интерес, но се вложуваат напори тие инвеститори да се донесат на локалниот пазар.

Клучна улога ќе игра и финансиската едукација и подигнување на свесноста на придобивките од инструментите што се нудат. Преку јасно и прецизно толкување на информациите кои финансиските пазари ги нудат ќе се придонесе кон искористување на можностите и развој на пазарот на капитал.

Стратегијата ги содржи сите идентификувани специфични проблеми и нуди соодветни мерки кои би се однесувале на нивното решавање, за кои има консензус помеѓу членовите на Советот.

Документот е одличен и сега следи период во кој ќе се посветиме активно на имплементација на предложените мерки и активности, за кои верувам дека во иднина во голема мера ќе придонесат за натамошен развој на финансиските пазари, особено на пазарот на капитал – истакна министерот за финансии Фатмир Бесими на седницата на Советот за развој на пазарот на капитал.

Работната група, која ја подготвуваше Стратегијата беше составена од претставници од Министерство за финансии, Министерство за економија, Народна банка на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност на Република  Македонија, Македонска берза и Централен депозитар за хартии од вредност документ.

Советот за развој на пазарот на капитал има задача да ја следи состојбата на пазарот на капитал и да предлага мерки за обезбедување негов континуиран раст и развој. Го сочинуваат министерот за финансии Фатмир Бесими, кој е и претседател на Советот, а членови се гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежоска, министерот за економија Крешник Бектеши, претседателката на Комисијата за хартии од вредност Нора Алити, претседателот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Крсте Шајноски, претседателот на Македонската берза АД Скопје Иван Штериев, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување Максуд Али, директорката на Централниот депозитар на хартии од вредност АД Скопје Даринка Дамјановиќ, како и претставници од Македонската банкарска асоцијација – Скопје, друштвата за управување со инвестициски фондови, од пензиските друштва и претставник од големите трговски субјекти предложен од Стопанската комора на Македонија, од Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Претседателката Сиљановска Давкова ќе ги прими поглаварите…

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова денеска ќе ги…

Нема Влада без Бугари во Устав! Касами:…

Имаме програма која ќе биде дел од…

Во новиот мандат на СДСМ 1,35 милијарди…

СДСМ во новиот мандат обезбедува историски највисока…

Главното прашање на овие избори е европската…

Главното прашање на овие избори е европската…

СДСМ: Со ДПМНЕ е можно само враќање…

Со ДПМНЕ е можно само враќање назад…