Објавено на:

Бугарија, Словачка и Латвија со најмала куповна моќ по глава на жител во ЕУ

t

Во 2023 година, реалната индивидуална потрошувачка (AIC) по глава на жител изразена во стандардите за куповна моќ (ППС) варира од 70 до 138 проценти од просекот на ЕУ во 27 земји-членки.

AIC ги вклучува сите стоки и услуги што ги користат домаќинствата, без разлика дали се купени и платени директно или од владата или непрофитните организации. Може да се смета за показател за материјалната благосостојба на домаќинствата.

Во 2023 година, десет земји на ЕУ забележаа AIC по глава на жител над просекот на ЕУ. Највисоки нивоа се забележани во Луксембург (38 отсто над просекот на ЕУ), Австрија и Холандија (и двете по 17 отсто).

Во меѓувреме, 17 земји на ЕУ забележаа AIC по глава на жител под просекот на ЕУ, со најниски нивоа забележани во Унгарија (30 отсто под просекот на ЕУ), Бугарија (27 отсто), Словачка и Латвија (и двете по 25 отсто).

Разлики во БДП
Покрај потрошувачката, значајна разлика меѓу членките на ЕУ покажа и износот на бруто домашниот производ (БДП) по глава на жител.

БДП по глава на жител над просекот на ЕУ е забележан во 11 земји од ЕУ. Највисоки стапки се во Луксембург (139 отсто повеќе од просекот на ЕУ), Ирска (111 отсто) и Холандија (30 отсто).

Податоците за Луксембург делумно се објаснуваат со фактот што голем број странци се вработени во таа земја и со тоа придонесуваат за нејзиниот БДП, но бидејќи тие не се локални жители, нивната потрошувачка се евидентира на националните сметки на земјите каде што имаат постојан престој.

Високиот БДП по глава на жител на Ирска може делумно да се објасни со присуството на големи мултинационални компании кои поседуваат интелектуална сопственост.

На другиот крај од опсегот, најнизок БДП по глава на жител е забележан во Бугарија (36 отсто под просекот на ЕУ), Грција (33 отсто) и Летонија (29 отсто).

Од земјите кандидати за членство, Турција има највисок БДП по глава на жител, 27 отсто понизок од просекот на ЕУ, а по неа е Црна Гора (48 отсто под просекот).

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Македонски концепт бара Муцунски да го раскине…

Националниот Комитет на политичката партија Македонски Концепт,…

Пратениците од бугарското Собрание одбија да направат…

Пратениците од бугарското Собрание од Привремената комисија…

(Видео) Мицкоски од Вашингтон: Кој гарантира дека…

Кој ни гарантира дека внесувањето на Бугарите…

ЕУ го суспендираше процесот на интеграција на…

Процесот на интеграција на Грузија во Европската…

ЕУ донираше 35 милиони евра за Србија…

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ изјави дека…