Еуроњус: Учеството на доходот од трудот во Македонија е 44,5 отсто од БДП

t

Според анализата на Меѓународната организација на трудот (МОТ), во европските земји има големи разлики во учеството на доходот од трудот во бруто домашниот производ (БДП). Имено, учеството на доходот од трудот во БДП се намалува.

Ова намалување често се поврзува со зголемување на нееднаквоста на приходите бидејќи капиталот има тенденција да се концентрира меѓу оние со највисоки приходи. МОТ го дефинира учеството на доходот од трудот во БДП како однос на вкупниот приход од трудот кон БДП. Приходите од труд и БДП се изразени во номинален износ, додека горенаведеното учество е изразено во проценти.

Приходите од работа вклучуваат надоместок на вработените и дел од приходите на самовработените. Според податоците на МОТ од 2021 година, учеството на доходот од трудот во БДП е највисоко во Швајцарија (70,5 отсто), додека најниско е во Ирска (30,6 отсто).

Овој удел во Босна и Херцеговина изнесува 52,3 проценти (со тоа Босна и Херцеговина е на 27 место од 41 земја), исто колку и во Србија. Во Хрватска тој е 56,4 отсто, што е малку под просекот на Европската унија (57 отсто). Учеството на доходот од трудот во БДП во Словенија е 59,8 отсто, што е највисоко учество во споредба со другите земји од поранешна Југославија. Понатаму, во Црна Гора е 46,5 отсто, а во Македонија 44,5 отсто.

Ирска, исто така, забележа најголемо намалување на учеството на доходот од трудот во БДП во периодот од 2011 до 2021 година (19,9 проценти). Во наведениот период, ова намалување во Босна и Херцеговина изнесува 3,6 отсто, што е петто најголемо намалување меѓу 20-те европски земји во кои се намали учеството на доходот од трудот во БДП. Ова намалување е помало во Хрватска (2,3 отсто), како и во Македонија (1,4 отсто). Во Летонија, учеството на доходот од трудот во БДП порасна најмногу во периодот од 2011 до 2021 година (11 отсто), пишува Eуроњус.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Бугарија, Словачка и Латвија со најмала куповна…

Во 2023 година, реалната индивидуална потрошувачка (AIC)…

Владата препорача бремените и старите лица да…

Владата на Република Македонија, на барање на…

Постојаната претставничка на САД во НАТО ѝ…

Самитот на НАТО во јули во Вашингтон,…

(Видео) Претседателката ќе чека новата влада да…

Сиљановска ќе почека да се формира новата…

ДУИ му помогна на Мицкоски за двотретинско…

Со 88 гласа “за” пред 3 часот…