(Видео) Apcoвcкa пoчнa co кpивичнитe за администрацијата на Шилегов

t

Град Скопје по Иницијатива од Државната Комисија за Спречување на Корупција за поведување постапка за утврдување одговорност на поранешниот в.д. директор на ЈУ МКЦ Русе Арсов поради неприменување на одредбите од Законот за јавни набавки при објавување на Јавен повик за избор на коорганизатор на активностите за ,,Дочек на Новата 2020 година, ,поднесе кривична пријава до Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против поранешниот в.д директор на МКЦ – Русе Арсов, заради основано сомневање дека сторил две кривични дела и тоа ,,Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство,, од член 275-в ст.2 од Кривичниот Законик на РМ и ,,Злоупотреба на службената положба и овластување,, од член 353 ст.5 вв со ст.1 од Кривичниот законик на РМ. РУСЕ АРСОВ од Скопје во својство на в.д.

Директор на ЈУ МКЦ-Скопје на ден 14.12.2019 година објавил јавен повик за избор на коорганизатор на активноститеза ,,Дочек на Новата 2020 година,, додека критериумите за избор на најповолна понуда со определни бодови од страна на јавната установа биле донесени на 18.12.2019 година, односно по објавување на јавниот повик, и истите не се составен дел на јавниот повик.

Поради необјавувањето на овие критериуми потенцијалните учесници на јавниот повик не биле информирани на кој начин ќе се врши доделувањето на бодовите и изборот на најповолна понуда. На објавениот јавен повик се пријавил еден единствен правен субјект и тоа Здружение Дирекција за култура и уметност од Скопје, при што на ден 19.12.2019година Комисијата за избор на коорганизатор кој ќе ја организира избраната предлог програма на активностите за ,,Дочек на Новата 2020 година, согласно Записник од одржан состанок на комисијата, утврдено е дека апликантот Здружение Дирекција за култура и уметност од Скопје ги исполнува условите предвидени во конкурсот, при што во записникот не е извршено поединечно бодување односно не е нотирано за кој критериум колку бодови се доделуваат, туку бодовите се доделени збирно за критериумите од двата дела и од можните 60 бодови определени за критериумот – квалитет на проектот, на учесникот му седоделени 50 бода при што не може да се утврди по колку бодови за секоја ставкаод овој критериум се доделени.

Потоа, Русе Арсов како в.д. директор на ЈУ МКЦ на ден 20.12.2019 година склучил договор со Здружението Дирекција за култура и уметност Скопје, на кој начин, постапил спротивно на Законот за јавни набавки и ја искористил својата службена положба и овластување со пречекорување на границите на своето службено овластување и спротивно на правилата на постапката за јавни набавки, со објавувањето на јавниот повик и склучување на договор со ко-организатор на износ на доделените средства од Град Скопје со непрофитна организација, придонел набавките на техничка опрема за организирање на настанот во најмал износ од 83 илјади евра да се извршат спротивно на Законот за јавни набавки и овозможил настанот да се организира надвор од пропишанатазаконска регулатива.

Почитувани, посочуваме дека токму во врска со оваа постапка од страна на Државната Комисија за спречување на корупцијата побарано е од Град Скопје да се изврши ревизија во однос на спроведувањето на одредбите од договорот склучен помеѓу Град Скопје и МКЦ, со оглед дека ДКСК постапувала по пријава и оформила предмет за испитување на сите наводи. По испитувањњто на сите наводи и прибавени информации од страна на ДКСК од бројни институции, како што се Бирото за јавни набавки, Управа за јавни приходи, и сл., констатира дека поранешниот в.д. директорот на ЈУ МКЦ Русе Арсов не ги применил одредбите од Законот за јавни набавки при објавување на Јавен повик за избор на коорганизатор на активностите за ,,Дочек на Новата 2020 година,,, и ја злоупотребил својата службена положба, заради што и поднесовме кривична пријава за утврдување на негова кривична одговорност, изјави Даниел Апостоловски од Град Скопје.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Синдикатот на полицијата во Македонија поднесе кривична…

Денес Синдикат на Полиција во Македонија -…

Кривична пријава за скопјанецот кој запали стан…

МВР поднесе кривични пријави против две лица…

Кривична пријава за насилник од Битола, одреден…

Криминалистичката полиција при СВР Битола до Основното…

(Видео) Арсовска: Не планирам да одам на…

Во денешната епизода на Наше Скопје, градоначалничката…