Американската амбасада во земјава: Македонија и Бугарија…

Македонија и Албанија ги задоволија условите за…