Само 1 од 3 гласачи во САД…

Делот од Американците кои мислат дека секој…