Петров: Не ми се гледа како страшно…

Новиот член на Извршниот одбор на СДСМ…