Апел за пomoш на социјалните мрежи: Се…

Се бара лицето Љубе Димитриевски. -Ве молам…