Компаниите пред бaнкpoт: Во октомври стујата ги…

За октомври за струја 1.100 евра, а…