Свлечиште и голем одрон на патот Свети…

На патниот правец А2 Свети Николе –…

Свлечиште и голем одрон кај Миладиновци

На патниот правец А2 Свети Николе –…