Бојкот на работата во Железници: Од утре…

Машинскиот и извршниот персонал на „Железници транспорт”…