Кој ќе ја снабди Европа? Природниот гас…

Снабдувањето на Европа со енергенси се претвори…