Протести има но владата се поизвесна: СНП…

Раководството на Социјалистичката народна партија (СНП) е…