Исчезнуваат ли грците? Популациски пад во Грција:…

Населението на Грција се проценува дека е…