Правеле тајни експерименти врз деца сираци со…

Неколку стотици сирачиња биле изложени на експерименти…