Јовановски: Заемот од ММФ е за да…

Го земаме заемот од ММФ за да…