ДЗС: Цените на индустриските производи пораснале за…

Според податоците на Државниот завод за статистика,…