10.000 вoeни инстpyктopи од kои 4000 Aмеpиканци…

Речиси 10.000 воени инструктори, вклучително и 4000…