Карпа од 20 тони виси над браната…

Карпа тешка 20-ина тони се надвиснува над…