Сали: Новиот Клинички центар може да чини…

Новиот Клинички центар е од животно значење…