Советот на Европа ја критикува Финска за…

Финска го затвори својот последен премин со…