Куќа се сруши во битолската населба Генимаале…

Куќа се сруши во битолската населба Генимаале…