Дoполнителни 100 евра бонус месечно за медицинските…

Франција ќе дава дополнителни 100 евра месечно…