На 1 јануари 2022 година, Земјата е…

Од 1 јануари 2022 година, на Земјата…