Цела фирма шmpка бeлo: Доаѓа кај мене…

Невропсихијатарот Славко Сакоман зборуваше за ХРТ за…