Шпанија издаде предупредување за финансирањето од ЕУ…

Финансиските ресурси на ЕУ за поддршка на…