Скратија и од умрените: 5000 денари помалку…

Сојузот на здруженијата на пензионерите објави дека…