Подољак: Потребна ни е подобра пропаганда за…

Михаил Подолијак се осврна на видеото на…