Бислимоски: Ќе има покачување на цената на…

Очигледно е дека ќе има покачување на…