И штрајкувачите од Управа за водење на…

Во повеќе канцеларии на Управата за водење матични…