Мозокот на луѓето кои паметат соништа работи…

Се повеќе истражувања го потврдуваат мислењето дека…