Што сакаа Бугарите во Битола? (Втор дел)

Настаните во Битола имаа неспорна цел да…