Поразително: Над 450.000 граѓани на Македонија живеат…

Речиси 452 илјади граѓани живееле под прагот…