Гордана Јанкуловска излегува на слобода

Апелациониот суд Скопје ѝ ја уважи жалбата…