Ученик од основно училиште во Загреб составил…

Ученик во основно училиште во Загреб составил…