26 годишна девојка нaтeпaла полицaeц

На 24.12.2021 во 16.05 часот во близина…