Автомобилот на исчезнатиот фризер од Велес е…

Пред два дена во скопско Бразда бил…