Британија, САД и Австралија заеднички ќе развиваат…

Властите во Велика Британија, САД и Австралија…