Платнените и хируршки маски веќе не пomaгаат?…

Центарот за контрола и превенција на заразни…