Историјата се повторува – еднаш како трагедија,…

НАРЕДНИОТ ЧЕКОР Е...? Зачудувачка е историјата на…