„Се работи за ненамерна гpeшка“: ЈП „Национална…

Одделението за јавни набавки во ЈП Национална…