Приходите од Суецкиот канал во 2021 година…

Приходите на египетскиот Суецки канал во 2021…