Пазарна инспекција открила неправилности во продавница во…

Државниот пазарен инспекторат на 16 и 17…

ДПИ денеска присилно ја затвори дискотеката “Привилиџ”

Државниот пазарен инспекторат денеска присилно ја затвори…